Aromat, Ukraine

08:36 EET je la 16an de januaro 2019 (GMT +0200)
Aromat

Vetero Historio por 33946 - februaro, 2018

Change the Weather History Date:

mardo, februaro 13, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Meza temperaturo 31 °F -  
Maksimuma temperaturo 33 °F - - ()
Minimuma temperaturo 30 °F - - ()
Degree Days  
Hejtantaj grado-tagoj 34    
Moisture  
Rosopunkto 30 °F    
Average Humidity 94    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 91    
Precipito  
Precipito 0.02 co 0.05 co - ()
Marnivela aerpremo  
Marnivela aerpremo 30.00 co    
Vento  
Ventrapido 3 mej/h ()    
Maksimuma ventrapido 4 mej/h    
Max Gust Speed -    
Vidodistanco 3.7 mejloj    
Eventoj Pluvo    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Astronomio

Feb. 13, 2018 Leviĝo Subiro
Aktuala tempo 06:47 EET 17:08 EET
Civila krepusko 06:17 EET 17:38 EET
Naŭtika krepusko 05:42 EET 18:13 EET
Astronomia krepusko 05:08 EET 18:47 EET
Luno 05:15 EET (2/13) 14:52 EET (2/13)
Daŭro de videbla lumo 11h 21m
Daŭro de tago
10h 21m
Malkreskanta Lunarko, 6% of the Moon is Illuminated
Feb 13
Malkreskanta Lunarko
Feb 15
Nova
Feb 23
Unua kvaronluno
Mar 2
Plenlumo
Mar 9
Lasta kvaronluno

Hourly Weather History & Observations

tempo (EET) Temp Rosopunkto Humido Aerpremo Vidodistanco Wind Dir Ventrapido Ventpuŝa rapido Precip Eventoj Kondiĉoj
2:00 AM 32 °F 31 °F 97% 29.91 co 1 mej SOk 4.5 mej/h - - Pluvo Maldensa frosta drizelo
5:00 AM 31 °F 31 °F 100% 29.94 co 1 mej Okcidento 4.5 mej/h - - Pluvo Maldensa frosta drizelo
8:00 AM 31 °F 29 °F 91% 29.98 co 6 mej Okcidento 4.5 mej/h - -   Parte nuba
2:00 PM 31 °F 29 °F 92% 30.03 co 6 mej OkSOk 4.5 mej/h - -   Parte nuba
5:00 PM 32 °F 31 °F 94% 30.07 co 2 mej Sudo 4.5 mej/h - -   Brumo
8:00 PM 33 °F 32 °F 93% 30.09 co 6 mej Sudo 4.5 mej/h - -   Nuboplena